تبلیغات

تاریخ:در اولین جلسه کوییز داریم که قبلاْ قرار بود گرفته بشه!

حرفه:امتحان از بخش خوراک و پوشاک.

جغرافی:با استفاده از رسم نقشه اروپا بر روی کاغذ پوستی موقعیت کشورهای اروپا را یاد بگیرید.و افریقا

کامپیوتر:تمریناتی که داده شده است!(در پک نوروزی)

زبان:تکالیف درون سی دی داده شده و تکلیف داده شده توسط معلمتون(هر سطح تکلیف خودشو داره)

انشا:گزارش هفتگی یادت نره!

قرآن:تکلیف داده شده!(قراءت سوره اسراء)

شیمی:تمرینات درون پلی کپی داده شده!